Log directory is not writable - please CHMOD e107_plugins/log/logs to 777
Select Language


Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
[ ]
[ ]
PSGC -forespørsler, registrering og priser

Norske og Skandinaviske forespørsler, priser og reservasjoner bes rettet direkte til Porto Santo Behandlingsreiser (PSB), som arrangerer behandlingsreiser for enkeltpersoner og grupper til PSGC.

Personer med "fantom smerter" etter amputasjoner er en gruppe som handteres direkte. Alle henvendelser fra denne gruppe vedrørende tilgjengelighet, priser og reservasjoner rettes til Kontaktperson. Oppholdet her er normalt 5 dager tilsvarende 10 behandlinger.

Forespørsler fra personer utenfor Skandinavia, kan rettes direkte til Kontaktperson.

http://artarn.net/

Date / Time
 
Denne siden er installert hos Artorius Services .